ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Δημαρχειακού Μεγάρου
Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο κτίριο που χαρακτακτηρίζεται από συμμετρία στη διαμόρφωση των όψεων, πλούτο διακοσμητικών στοιχείων και έντονες Νεοκλασσικές επιδράσεις.