ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη πλατείας Καποδιστρίου
Ιστορικός τόπος η πλατεία Καποδιστρίου και τμήματα των Οδών Ερμού Και Υψηλάντου διότι αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο της πόλης της Πάτρας όπου συγκεντρωνόταν μεγάλο μέρος της οικονομικής και εμπορικής κίνησης της πόλης και επομένως αποτελεί σημείο αναφορά και συλλογικής μνήμης των κατοίκων της Πάτρας.