ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Αγοράς Αργύρη
Πρόκειται για αξιολογότατο κτίριο ειδικής λειτουργίας του 1881-1883 σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.