ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Κρατικού Νοσοκομείου
Αποτελεί δείγμα νεοκλασσικής αστικής κατοικίας μεταγενέστερης περιόδου με παρόδια στοά στο ισόγειο και πολλά αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία νεοκλασσικού ρυθμού.