ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη πλατείας Αγ.Γεωργίου
Ιστορικός διατηρητέος τόπος, όπου κηρύχθηκε η επανάσταση του 1821. Τα περιβάλλοντα την πλατεία κτίρια συναποτελούν παραδείγματα αρχιτεκτονικής.