ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Ρούφειου Σχολείου
Αποτελεί τυπικό δείγμα σχολικού κτιρίου του τέλους του 19ου αιώνα που συνδέθηκε αμεσα με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής ως το πρώτο δημοτικό σχολείο της άνω πόλης Πατρών στο οποιο απέκτησαν τις πρώτες τους γνώσεις πολλές γενεές παιδιών της περιοχής.