ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Γεωργικής Σχολής
Αποτελεί αξιόλογο δείγμα διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου στην Ελλάδα του 19ου αιώνα (1890).