ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Γεφυριού Τέμπλας Βρουβιανά
Αποτελεί αξιόλογο & αντιπροσωπευτικό δείγμα τεχνικού έργου υποδομής των αρχών του αιώνα διότι βοήθησε & διευκόλυνε τις αγροτικές εμπορικές επικοινωνίες.