ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Παλαιού Νοσοκομείου Αιγίου
Πρόκειται για κτίριο ειδικής χρήσης και λειτουργίας που αποτελεί μαρτυρία της εποχής του και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Κατασκευάστηκε το 1895.