ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Παλαιάς Νομαρχίας
Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής στην Πάτρα και είναι σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής επίσης έχει συνδεθεί με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής εφόσον εκεί είχε στεγαστεί το κτίριο της νομαρχίας και τα γενικά αρχεία του κράτους.