ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού
Αποτελεί χαρακτηρηστικό δείγμα σχολικού κτιρίου σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.