ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Δημοτικού Σχολείου Καρουσίου
Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μονοτάξιου σχολικού κτιρίου των αρχών του 20ου αιώνα και έχει αναπόσπαστα συνδεθεί με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.