ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Δημοτικής Βιβλιοθηκής
Έχει αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία που μαρτυρούν την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της εποχής του και είναι σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.