ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Λιθόστρωτα
Τα δυο λιθόστρωτα αποτέλεσαν και αποτελούν τον κύριο άξονα επικοινωνίας της πόλης με το λιμάνι της, απαραίτητα για τη διάσωση της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης του Αιγίου.