ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη οικίας Τρικούπη Χαρίλαου
Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο η κατοικία του Χαρίλαου Τρικούπη στην οποία γεννήθηκε ο Σπυρίδων Τρικούπης.