ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Σχολαρχείου Τράπεζας
Έργο τέχνης & ιστορικά διατηρητέο μνημείο διότι είναι ένα εξαιρετικά αξιόλογο νεοκλασσικό κτίριο με ιδιαίτερο μορφολογικό ενδιαφέρον, διότι αποτελεί δείγμα παλαιού σχολείου από τα πρώτα που λειτούργησαν στην Ελλάδα. Κατασκευάστηκε το 1900.