ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη κτιρίου Δήμου Αιτωλικού
Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής με βιομηχανική λειτουργία σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.