ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Παλαιού Σχολείου Κάρδαμας
Συντελεί στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων. Κατασκευάστηκε το 1866.