ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΛΔ' ΕΠΚΑ
Ματαράγκα, άποψη του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου
Στα πλαίσια του έργου κατασκευής της Εθνικής Οδού Καρδίτσας ? Λάρισας, κοντά στον κόμβο Ματαράγκας ? Παλαμά και στη θέση «Χωματόκαστρο» του Δημοτικού Διαμερίσματος Ματαράγκας που υπάγονταν στην αρχαιότητα στη «χώρα» του αρχαίου Κιερίου, ήρθε στο φως ένας κτιστός θολωτός τάφος πρωτογεωμετρικής εποχής. Η αρχαιολογική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2004, ενώ η αποκάλυψη του τάφου αποτελεί νέο δεδομένο, καθώς η θέση του δεν είχε επισημανθεί από τις επιφανειακές έρευνες.Ο τάφος της Ματαράγκας είναι μικρών διαστάσεων και συνίσταται από τμήμα της θόλου και το στόμιο, χωρίς καμιά απολύτως ένδειξη για την ύπαρξη δρόμου πριν από αυτό. Έχει προσανατολισμό ΒA-ΝΔ. Η θόλος έχει κυκλική κάτοψη διαμέτρου 2,00 μ. και κτίστηκε απευθείας πάνω στο αργιλώδες χώμα, φαινόμενο αρκετά συχνό στους θολωτούς τάφους. Σώθηκε σε μέγιστο ύψος 0,86 μ. και είναι κατασκευασμένος από ακατέργαστες ασβεστολιθικές πέτρες μεγάλων κυρίως διαστάσεων, αλλά και μικρότερων, τοποθετημένες σε τρεις ως τέσσερις σειρές δόμων με λάσπη ως συνδετικό κονίαμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται ιδιαίτερη φροντίδα στην κανονικότητα της διάταξης των σειρών των δόμων. Το στόμιο φράσσεται στην πρόσοψη από λοξά τοποθετημένη λεπτή σχιστολιθική πέτρα.

Στο εσωτερικό του τάφου είχε εναποτεθεί ο νεκρός της κύριας ταφής, στο δάπεδο της θόλου, ενώ περιμετρικά αυτής και σε επαφή με τα τοιχώματα της παρατηρήθηκαν παραμερισμένες ταφές, «ανακομιδές». Στην κύρια ταφή ο νεκρός ήταν τοποθετημένος σε ύπτια εκτεταμένη στάση προς τα βόρεια.

Δύο μικρού μεγέθους ασβεστολιθικές πέτρες, η μία ως είδος προσκέφαλου, οριοθετούσαν την κεντρική ταφή. Η κατάσταση διατήρησης των οστών δεν ήταν καλή. Αρκετά κοντά στο αριστερό μηριαίο οστό είχε εναποτεθεί μία οπισθότμητη πρόχους, με μαύρο γάνωμα πιθανότατα σε όλη την επιφάνεια και μαστοειδή απόφυση, ως προσφορά στο νεκρό, σύμφωνα με τα θεσσαλικά πρότυπα των Πρωτογεωμετρικών χρόνων. Στο εσωτερικό του κτιστού θολωτού τάφου δεν βρέθηκε μεγάλος αριθμός κτερισμάτων, γεγονός που μαρτυρεί την πιθανή σύληση του κατά το παρελθόν, καθώς έλειπε το μεγαλύτερο τμήμα της θόλου. Εντοπίστηκε μία λίθινη χάντρα και ένα επιχρυσωμένο, χάλκινο κόσμημα πιθανότατα για το στολισμό των μαλλιών.
Συντάκτης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας