ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Γ΄ Ε.Π.Κ.Α.
Μεγαρίδα, ο "Τάφος του Καρός"
Στα δυτικά της πόλης των Μεγάρων, παραπλεύρως της Εθνικής Οδού σώζονται τα θεμέλια μεγάλου κυκλικού οικοδομήματος. Το μνημείο που βρίσκεται σε ύψωμα στην αρχή της αρχαίας Σκιρωνίδος οδού, σχετίζεται μάλλον με πύργο - παρατηρητηρίο που διασφάλιζε την ασφάλεια των διερχομένων και ήλεγχε το πέρασμα της Σκιρωνίδος οδού σε περιόδους πολέμου. Παλαιότερα, το κτίσμα είχε ταυτιστεί με ταφικό μνημείο το οποίο είχε αποδοθεί είτε στον Κάρα, μυθικό βασιλέα των Μεγάρων, είτε στον αυλητή Τηλεφάνη, διότι τα συγκεκριμένα μνημεία αναφέρονταν από τον Παυσανία επί της αρχαίας οδού Μεγάρων ? Κορίνθου.
Συντάκτης
Ε. Σβανά