ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πύργος Οινόης
Παραπλεύρως της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών ? Θηβών, στο ύψος του σύγχρονου οικισμού της Οινόης, σώζεται η βορειοδυτική γωνία αρχαίου τετράπλευρου πύργου. Διατηρείται σε ύψος 14μ. (32 δόμοι). Οι πέντε κατώτεροι δόμοι είναι από συμπαγή ασβεστόλιθο, ενώ οι υπερκείμενοι από κροκαλοπαγή λίθο.

Στο εσωτερικό της τοιχοποιΐας διακρίνονται δοκοθήκες για τη στήριξη των πατωμάτων. Εκτιμάται ότι ο Πύργος διέθετε συνολικά τέσσερις ορόφους (ισόγειο + τρεις όροφοι), διαφορετικού ύψους ο καθένας. Στους τρεις ανώτερους ορόφους, σε κάθε πλευρά του πύργου, ανοίγονταν τοξοθυρίδες.

Η χρήση διαφορετικού υλικού δόμησης, καθώς και το διαφορετικό ύψος κάθε ορόφου, έχουν θεωρηθεί ενδείξεις διαφορετικών οικοδομικών φάσεων του μνημείου, το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί, τουλάχιστον, στον 4ο αι. π.Χ.

Ο Πύργος θα πρέπει να συσχετιστεί με την αρχαία οδική αρτηρία Αθηνών ? Ελευσίνας ? Θηβών, καθώς και με άλλα μνημεία της αντίστοιχης περιόδου που υπάρχουν στην περιοχή, όπως τα κατάλοιπα του Φρουρίου του αρχαίου δήμου της Οινόης (της Ιπποθοωντίδος φυλής), που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2χλμ βορειοανατολικά, με τα Φρούρια των Ελευθερών στα δυτικά και του Πανάκτου στα βορειοανατολικά, καθώς και με τον αρχαίο κυκλικό Πύργο στο ύψωμα Βελατούρι.

Το μεγάλο ύψος του Πύργου, η ύπαρξη τοξοθυρίδων καθώς και η καίρια θέση του, αποτελούν στοιχεία που προσδίδουν στο μνημείο εποπτικό και αμυντικό χαρακτήρα.
Συντάκτης
Ειρήνη Σβανά - Πολυτίμη Βαλτά, αρχαιολόγοι