ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Είναι το μόνο φρούριο που βρίσκεται σε πεδιάδα. Η τοιχοδομία των τριών κατασκευαστικών φάσεων το χρονολογεί στον 5ο αι. π.Χ., στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., ενώ μία επισκευή συντελείται στα ελληνιστικά χρόνια. Το φρούριο χρησίμευε για την προστασία του αγροτικού πληθυσμού που καλλιεργούσε την περιοχή προς όφελος των Αθηναίων.
Συντάκτης
Π. Βαλτά