ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΕΦΑ Θεσπρωτίας
Κάτοψη του ναού
Η περιοχή του σημερινού χωριού Γλυκή, σύμφωνα με φιλολογικές πηγές του 6ου α. μ.Χ., έχει ταυτιστεί με την πόλη Εύροια, στην οποία κατά τον 4ο αιώνα χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός από τον Άγιο Δονάτο, πρώτο επίσκοπο της πόλης και μετέπειτα πολιούχο της Παραμυθιάς, με χορηγία του αυτό-κράτορα Θεοδοσίου Α΄. Δύο αιώνες αργότερα, την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄, ο πληθυσμός της πόλης μετεγκαταστάθηκε σε κοντινή οχυρή θέση, προκειμένου να προστα-τευθεί από τις πλημμύρες του Αχέροντα και του Κωκυτού.

Ο ναός, στο κέντρο του σημερινού χωριού της Γλυκής, είχε συσχετισθεί στο παρελθόν με εκείνον που ίδρυσε ο Άγιος Δονάτος, χωρίς ωστόσο να μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί και ανασκαφικά από τις πρόσφατες έρευνες.

Τα σωζόμενα ερείπια ανήκουν σε τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος, τριμερές θολωτό Ιερό Βήμα και τριμερή νάρθηκα στη δυτική πλευρά, που κατασκευάστηκε κατά τη Μέση Βυζαντινή Περίοδο (10ος - 12ος αι.) στη θέση κτίσματος αδιευκρίνιστου χαρακτήρα των παλαιοχριστιανικών χρόνων (4ος - 6ος αι.).

Κατά τη μακραίωνη διάρκεια χρήσης του, ο ναός γνώρισε πολλαπλές επισκευές και προσθήκες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι η κατασκευή Πρόθεσης με ημικυκλική αψίδα, που εξέχει μαζί με την τρίπλευρη αψίδα του Ιερού προς τα ανατολικά, καθώς και η ενίσχυση των τοιχοποιιών του κατά το 17ο - 18ο αι. με ισχυρές εσωτερικές και εξωτερικές αντηρίδες. Τα νεότερα χρόνια, τον χώρο του Ιερού Βήματος κατέλαβε μικρή εκκλησία, αφιερωμένη στην Παναγία.

Οι τοίχοι του κτίσματος των βυζαντινών χρόνων είναι κατασκευασμένοι κατά το αμελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα, από μεγάλους λίθους, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται μία ή δύο σειρές πλίνθων. Οι μεταγενέστερες προσθήκες, αντίθετα, είναι κατά-σκευασμένες από αργούς λίθους και ισχυρό κονίαμα.

Από την ανασκαφική έρευνα του ναού προέρχεται σημαντικός αριθμός μαρμάρινων αρχιτεκτονικών γλυπτών, που εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων.
Συντάκτης
Κασσιανή Λάζαρη, Αρχαιολόγος