ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ναός Αγίου Θωμά στην Τανάγρα
Ο ναός ανήκει στον τύπο του σταυροειδή εγγεγραμμένου απλού δικιόνιου με τρούλο. Η κάτοψη του είναι σχεδόν τετράγωνη (7.88μΧ7.76μ) και η στέγαση των ανατολικών διαμερισμάτων γίνεται με ημικυλινδρικούς θόλους, ενώ των δυτικών με χαμηλωμένα φουρνικά. Ο χώρος του ιερού περιλαμβάνει τρεις προεξέχουσες ημιεξαγωνικές κόγχες, εκ των οποίων η μεσαία φωτίζεται με δίλοβο παράθυρο με μαρμάρινο κιονίσκο και οι άλλες δύο με μονόλοβα παράθυρα. Η αρχική είσοδος του ναού διαμορφωνόταν με πεταλόμορφο τόξο, ενώ στην βόρεια και νότια πλευρά ανοίγεται από ένα μεγάλο τοξωτό παράθυρο.

Το αρχικό τέμπλο έχει αντικατασταθεί με κτιστό την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ενώ διατηρεί τοιχογραφίες του 19ου αιώνα οι οποίες είναι και οι μοναδικές του ναού. Αρχιτεκτονικά τμήματα του αρχικού τέμπλου διατηρούνται διάσπαρτα περιμετρικά του ναού.

Η τοιχοποιία του ναού είναι μικτή με χρήση αρχαίων σπολίων στη βάση και τις γωνίες και πλινθοπερίκλειστο σύστημα δόμησης στο ανώτερο τμήμα. Αριστερά της εισόδου στην εξωτερική όψη βρίσκεται εντοιχισμένη επιγραφή από μαύρο μάρμαρο. Το δίστιχο επίγραμμα προερχόμενο από βάση αγάλματος αποτελούσε αφιέρωμα του Φορύστα, γιο του Τριάκου, αθλητή και νικητή σε αγωνίσματα και φέρει το όνομα του καλλιτέχνη που το φιλοτέχνησε: ΚΑΦΙΣΙΑΣ ΕΠΟΕΙΣΕ.
Συντάκτης
Νικόλαος Κοντογιάννης, αρχαιολόγος