Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Κάτοψη ναού Αγίου Γρηγορίου στη Θήβα
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη