ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ιερό ήρωα Πτώου στο λόφο Καστράκι στο Ακραίφνιο
Το γειτονικό ιερό του ήρωα Πτώου στο Καστράκι ιδρύθηκε τον 6 ο αιώνα π.Χ. από την πόλη Ακραιφία και

εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 4 ου αιώνα π.Χ. Ιερά οδός, πλαισιωμένη από δύο σειρές χάλκινων τριπόδων,

συνέδεε την πόλη με το ιερό.
Συντάκτης
Αθηνά Παπαδάκη, αρχαιολόγος