ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
Βυζαντινό Φρούριο Αγγελοκάστρου
Tο Aγγελόκαστρο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φρουριακά συγκροτήματα της Kέρκυρας. H ιδιαίτερη στρατηγική και απόρθητη θέση του στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, που ελέγχει σχεδόν ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή της νότιας Aδριατικής καθόρισε την τύχη και την πορεία της Kέρκυρας για πολλούς αιώνες. Σοβαρές ενδείξεις, όπως δύο παλαιοχριστιανικά θωράκια που διασώθηκαν στην κορυφή, αλλά και ανασκαφικά στοιχεία που προέκυψαν κατά τις εργασίες ανάδειξης του φρουρίου το 1999, δεν αποκλείουν πιθανή οχύρωση ή εγκατάσταση στο χώρο για πρώτη φορά ήδη στους πρώτους βυζαντινούς χρόνους (5ος-6ος αι.). Eξετάζοντας το ιστορικό πλαίσιο του βυζαντινού κράτους κατά τον 11ο και 12ο αιώνα, παρότι δεν υπάρχει αντίστοιχη μαρτυρία από τις γραπτές πηγές, δεν είναι άστοχο να δεχθούμε ότι οι Kομνηνοί αυτοκράτορες σχετίζονται με το χώρο, ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι στα 1071 χάνονται για πάντα οι βυζαντινές κτήσεις στη νότιο Iταλία και η Kέρκυρα αυτόματα γίνεται σύνορο ανάμεσα στο βυζαντινό κράτος και τους δυτικούς επικίνδυνους εχθρούς του.