ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ναός Ταξιάρχη στη Μεσαριά Άνδρου
Ο ναός του Ταξιάρχη στη Μεσαριά Άνδρου ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο, νάρθηκα και τρίπλευρη αψίδα Ιερού. Σύμφωνα με επιγραφή, χρονολογείται το 1158 επί αυτοκράτορος Μανουήλ Κομνηνού και κτήτορες του ναού είναι ο Κωνσταντίνος Μοναστηριώτης και η σύζυγος του Ειρήνη Πρασίνη.

Είναι κτισμένος με το πλινθοπερίκλειστο ισόδομο σύστημα εκτός από τα κατώτερα μέρη του. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του χρονολογείται τον 12ο αιώνα. Ο ναός υπέστη εκτεταμένες εργασίες επισκευής εσωτερικά και εξωτερικά, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 1775 βάσει επιγραφής στο ανώφλι της νότιας θύρας. Το τέμπλο, στη θέση του αρχικού μαρμάρινου, είναι δυνατό να χρονολογηθεί το 1775 και διασώζει έντονα στοιχεία διακόσμησης μπαρόκ.

Το μνημείο έχει αποκατασταθεί κατά τη διάρκεια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ πράσφατα αποκαλύφθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο σύνολό τους οι σπουδαίες βυζαντινές τοιχογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του