ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
To"Κόκκινο σπίτι" μετά την αποκατάστασή του
Αξιόλογο κτίριο του μεσοπολέμου, του 1926, που σχεδιάστηκε για τον Ιωάννη Λόγγο από τον Παναγιώτη Στάη. Στην οργάνωση των όψεων κυριαρχεί η καμπύλη γραμμή, ενώ χρησιμοποιούνται παραδοσιακά υλικά (πλίνθοι, ξυλεία). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προεξοχές των κεντρικών τμημάτων με πυργοειδή χαρακτήρα, ενώ εντυπωσιάζει το γωνιακό καμπυλόμορφο σαχνισί. Θρύλοι κυκλοφορούσαν κάποτε στην πόλη για το «στοιχειωμένο» σπίτι, που είχε μείνει χρόνια ακατοίκητο. Σήμερα έχει αποκατασταθεί επιτυχώς και αποτελεί ένα αγαπημένο σημείο αναφοράς του κέντρου της πόλης.