ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΕΦΑΚΕΦΙ
Το Τέμπλο
Επτανησιακή βασιλική με τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα και κτιστό τέμπλο το οποίο φέρει χρονολογία 1680. Εσωτερικά είναι ολόγραφος.
Συντάκτης
ΕΦ.Α.Κεφαλληνίας & Ιθάκης