ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Μεγάλη βασιλική (διαστάσεων 32 Χ 14μ.) με τρία κλίτη, ένα εγκάρσιο μπροστά στο ιερό βήμα, που απολήγει σε κόγχες, ώστε να σχηματίζει σε κάτοψη ένα τρίκογχο και ένα νάρθηκα στα δυτικά. Παράλληλα εντοπίστηκαν τρία προσκτίσματα, από τα οποία το ένα λειτουργούσε ως βαπτιστήριο με κτιστή κολυμβήθρα. Τα δάπεδα της βασιλικής είναι καλυμμένα με ψηφιδωτά, που φέρουν πλούσιο φυτικό και ζωϊκό διάκοσμο.

Οι ανασκαφικές έρευνες άρχισαν το 1964 και ολοκληρώθηκαν το 1971.