ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
© ΥΝΜΤΕΘΚΣΕ

Πρόκειται για τον ιστορικό σιδηρόδρομο Βόλου-Μηλεών, που κατασκευάστηκε στο διάστημα 1894 ? 1903 σε δύο στάδια. Η σύμβαση που υπογράφηκε το 1892 από τον Υπουργό Εσωτερικών Γ.Ν. Θεοτόκη και εκπροσώπους της Εταιρείας Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων προέβλεπε αρχικά μόνον την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου ? Λεχωνίων? έργο που ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου 1894. H γραμμή, μήκους 12 χλμ,. εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του επόμενου έτους, και ενώ τη διεύθυνση της εταιρείας είχε πλέον αναλάβει ο Ιταλός μηχανικός Evaristo de Chirico, πατέρας του μεγάλου ζωγράφου Giorgio de Chirico. Με ακόλουθη σύμβαση (1900) η γραμμή επεκτάθηκε μέχρι τις Μηλιές ? κομμάτι που παραδόθηκε το 1903.

Το τρενάκι του Πηλίου παρουσιάζει μοναδικό ιστορικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον τόσο για τη λιλιπούτεια (πλάτους μόλις 0,60 μ.) γραμμή του όσο και για τα μεγάλα για την εποχή τους τεχνικά έργα (γέφυρες, σήραγγες, αναλήμματα) που εκτελέστηκαν κατά την κατασκευή αυτής. Οι σταθμοί (ο υφιστάμενος από το 1884 σταθμός του Βόλου, που αποτελούσε την αφετηρία του, και οι υπόλοιποι που κατασκευάστηκαν κατά μήκος της διαδρομής) έχουν μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και το τροχαίο υλικό είναι μοναδικό για την Ελλάδα.

Συνδέοντας το εμποροβιομηχανικό κέντρο του Βόλου με τα χωριά του Νότιου Πηλίου, το τρενάκι του Πηλίου ? ο «μουντζούρης» ή «θεριό»- αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την περιοχή. Η λειτουργία του σταμάτησε το 1971. Το 1985 το σύνολο των κτηρίων, εγκαταστάσεων, τεχνικών έργων και τροχαίου υλικού χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/20387/1282/6-5-1985 - ΦΕΚ 322/Β/24-5-1985). Το 1996 επαναλειτούργησε στο τμήμα Άνω Λεχωνίων ? Μηλεών σαν τουριστικός σιδηρόδρομος.