ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Η βόρεια όψη της γέφυρας (ανάντι)
Κοντά στον οικισμό του Κάστρου στις δυτικές περιοχές του νομού Γρεβενών η λιθόκτιστη μονότοξη γέφυρα επιτρέπει τη διάβαση του ποταμού Γρεβενίτη. Είναι χαρακτηρισμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και η κατασκευή της τοποθετείται στον 19ο αιώνα. Το τόξο σχηματίζεται με ακτινωτή διάταξη γωνιολίθων σε διπλή σειρά. Η επάνω σειρά προεξέχει κατά 5 εκατ. Το πρόσωπο της γέφυρας αποτελείται από σειρές πλακοειδών λίθων χωρίς αρμολόγημα. Η διάβαση έχει ενιαίο πλάτος και είναι στρωμένη με γκρίζες πελεκητές πέτρες. Στα άκρα της γέφυρας κατά μήκος, τοποθετούνται σε αποστάσεις έντονα επιμήκεις λίθοι (αρκάδες), που προεξέχουν και οριοθετούν τη διάβαση δίνοντας την εντύπωση χαμηλού στηθαίου.
Συντάκτης
Κωνσταντία Δρόσου, πολιτικός μηχανικός