ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Η παράσταση της Κοίμησης στο δυτικό τοίχο του ναού
Στην είσοδο του Βελβεντού βρίσκεται ο μικρός, μονόχωρος βυζαντινός ναός του Αγίου Μηνά. Είναι ξυλόστεγος, με νεότερο νάρθηκα και ανοικτή στοά στη νότια πλευρά και έχει κτιστεί επάνω σε πρωιμότερο συγκρότημα λουτρού των παλαιοχριστιανικών χρόνων. Ο χώρος λειτούργησε σε μεταγενέστερες περιόδους και ως κοιμητηριακός, όπως δείχνουν αλλεπάλληλοι κιβωτιόσχημοι, κυρίως, και λακκοειδείς τάφοι.

Ο ίδιος ο ναός ανήκει σε δύο οικοδομικές φάσεις. Η αψίδα και ο ανατολικός τοίχος χρονολογούνται στα τέλη του 12ου με αρχές του 13ου αιώνα, όπως δείχνουν η τοιχοποιία και ο τοιχογραφικός διάκοσμος. Στο 15ο αιώνα, μετά από κάποια καταστροφή, που μπορεί να συνδεθεί με την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους στα τέλη του 14ου αιώνα, ανήκουν ο δυτικός, ο νότιος τοίχος του ναού και πιθανότατα το ανώτερο τμήμα του βόρειου τοίχου (πάνω από το 1,5 μ.). Το κατώτερο τμήμα του αποτελείται από την ασβεστόκτιστη τοιχοποιία του πρωιμότερου κτηρίου, η οποία προεκτείνεται ανατολικά σχηματίζοντας ένα τετράγωνο χώρο, που ίσως χρησίμευε ως δεξαμενή νερού. Ο ναός είναι κατάγραφος στο εσωτερικό του με τοιχογραφίες αντίστοιχα δύο περιόδων, των αρχών του 13ου αιώνα και του 15ου αιώνα. Από την πρώτη περίοδο σώζονται οι παραστάσεις του Ευαγγελισμού και της Μεταμόρφωσης στον ανατολικό τοίχο του ναού και ενδεχομένως η Δεόμενη Παναγία της αψίδας. Οι τοιχογραφίες του 15ου αιώνα απλώνονται σε δύο ζώνες: την ανώτερη καταλαμβάνουν οι σημαντικότερες σκηνές από το Δωδεκάορτο, τα Πάθη και τα γεγονότα πριν από την Ανάσταση, ενώ την κατώτερη ολόσωμοι άγιοι.

Κατά τα έτη 1996-1998 πραγματοποιήθηκαν στερεωτικές εργασίες στο ναό και ανασκαφικές έρευνες στον περιβάλλοντα χώρο, στο πλαίσιο της αποκατάστασης, διαμόρφωσης και ανάδειξης του μνημείου. Επίσης, έγινε, κατασκευή στεγάστρου, εργασίες προληπτικής συντήρησης του οικοδομήματος.To 2007 ολοκληρώθηκε η ανασκαφή του πρωτοβυζαντινού λουτρού στον περίβολο του μνημείου και διαμορφώθηκε ο χώρος
Συντάκτης
Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, αρχαιολόγος