ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Αρχαίο τείχος Διστόμου
Ο Παυσανίας κατατάσσει την οχύρωση της αρχαίας πόλης μεταξύ των αρίστων και την εξομοιώνει με τα τείχη της Μεσσήνης, του Βυζαντίου και της Ρόδου. Σύμφωνα με τον περιηγητή το τείχος χτίστηκε με τη βοήθεια των Θηβαίων, οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν ισχυρή βάση για τον έλεγχο του κόλπου της Αντίκυρας, ενόψει της αναμέτρησης με τον Φίλιππο Β΄. Ωστόσο, οι Θηβαίοι και οι σύμμαχοί τους, μεταξύ αυτών και οι Αμβρυσσείς νικήθηκαν στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.).

Η αρχαία πόλη ήταν χωρισμένη σε τρία τμήματα, την ακρόπολη, το άστυ και την ύπαιθρο χώρα (αγρούς και νεκροταφεία). Η ακρόπολη και το άστυ διέθεταν ισχυρή οχύρωση με πύργους, κτισμένη κατά το τραπεζιόσχημο σύστημα τοιχοποιίας, η οποία σταδιακά επεκτάθηκε με συμπληρωματικά ασθενέστερα αμυντικά έργα.
Συντάκτης
Ε. Τσώτα, αρχαιολόγος