ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη από τα Λουτρά στις Μπενίτσες.
Ερείπια έπαυλης με λουτρό σώζονται στο κτήμα Καψοκαββάδη. Ανατολικά μία μεγάλη αίθουσα (Caldarium), διαστ. 4,70 Χ 6 μ. με είσοδο από βορρά και καμαροειδή στέγαση. Οι τοίχοι (παχ. 0,90 μ) είναι χτισμένοι από ισομεγέθεις οπτόπλινθους και ασβεστοκονίαμα, σε μερικά σημεία με ακανόνιστες πέτρες, τούβλα και ασβεστοκονίαμα, ενώ στο κάτω μέρος σώζονται λείψανα ορθομαρμάρωσης. Στις 4 γωνίες και στη μέση των 4 τοίχων υπάρχουν πήλινοι αγωγοί. Το δάπεδο έχει ωραίο πολύχρωμο μωσαϊκό με γεωμετρικά κοσμήματα και με ορθογώνιο άνοιγμα επικοινωνεί με τον υπόγειο χώρο (υπόκαυστο) του οποίου ο κεντρικός χώρος περιβάλλεται από καμαροσκέπαστο διάδρομο. Στο Ν. τοίχο υπάρχει μικρή ημικυκλική κόγχη της οποίας το δάπεδο βρίσκεται βαθύτερα και χωρίζεται με χαμηλό τοιχίο από το λοιπό χώρο. Αριστερά της ημικυκλικής υπάρχει μια ορθογώνια.

Δυτικά ένας διάδρομος (διαστ. 0,90 Χ4,80μ.) που ήταν καμαροσκέπαστος. ΝΔ της πρώτης αίθουσας άλλη καμαροσκέπαστη ( Frigitarium ), διαστ. 4,40 X5,50μ περίπου. Το δάπεδο είναι μεταγενέστερο με κομμάτια άσπρου και μαύρου μαρμάρου. Στη βόρεια πλευρά χαμηλός τοίχος χώριζε την αίθουσα αυτή από την προς Β. δεξαμενή νερού της οποίας ο πυθμένας βρίσκεται 2,50μ. χαμηλότερα. Άλλοι μεγάλοι χώροι αποκαλύφθηκαν εν μέρει ανασκαφικά μέσα στο γειτονικό (προς Δ.) κτήμα. Από την ανωδομή δεν σώζεται κανένα τμήμα.