ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο ενός οροπεδίου, σε υψόμετρο 440 μ. περίπου. Αποτελεί δε τον πυρήνα μιας οχυρωμένης ακροπόλεως, η οποία πιθανόν να ταυτίζεται με την πόλη των Ρυπών, που άκμασε κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, και μητρόπολης του Κρότωνα στην Κ. Ιταλία.

Ο ναός είναι δωρικός, περίπτερος εκατόμπεδος, ένας από τους πληρέστερα σωζόμενους στην Αχαΐα. Οι διαστάσεις του στο επίπεδο της ευθυντηρίας είναι 31,56 Χ 16,72 μ. Το υλικό κατασκευής του είναι σταχτόχρους ψαμμίτης, εύθριπτος και ιδιαίτερα ψαθυρός. Από ψαμμίτη αποτελείται και η ανωδομή του, όπως μαρτυρά το πλήθος των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών στην ευρύτερη περιοχή. Η κρηπίδα του αποτελείται από δύο αναβαθμούς, ο δεύτερος ανήκει στο στυλοβάτη. Πληρέστερα σώζεται η βόρεια μακρά πλευρά της περίστασης, ενώ η ανατολική υπέστη τη μεγαλύτερη λιθαρπαγή κατά τους νεότερους χρόνους. Από το σηκό σώζεται η θεμελίωση των τοίχων του, καθώς και ένας ακέραιος λίθος του τοιχοβάτη. Στο δάπεδο του πρόναου διαπιστώθηκε στρώση ασβεστοκονιάματος. Οι λίθοι της κρηπίδας συνδέονται με συνδέσμους διπλού ταυ.

Ο ναός διέθετε γλυπτό διάκοσμο. Κατά την ανασκαφή βρέθηκαν αποτμήματα γλυπτών, καθώς και πολλά στοιχεία από διαφορετικές κεραμώσεις της στέγης. Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε το όνομα της λατρευόμενης θεότητας.

Ο ναός περιβάλλεται από θεμέλια και άλλων οικοδομημάτων που ανήκουν στο ιερό.
Συντάκτης
Ανδρέας Γ. Βόρδος, αρχαιολόγος