ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη του ναού από νοτιοδυτικά
Ο ναός του Αγίου Αθανασίου του Ρούμ-Παλαμά, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Παλαμά στο νομό Καρδίτσας. Ο ναός κατά την περίοδο της ανέγερσής του ήταν ο σημαντικότερος του οικισμού και βρισκόταν στον μαχαλά - ενορία Ρούμ (= ρωμαίϊκος). Η ονομασία Ρούμ υπονοεί την υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στο μαχαλά αυτόν του Παλαμά, ο οποίος είναι βέβαιο ότι είχε και ο οθωμανούς κατοίκους. Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου που είναι ο μεγαλύτερος σε διαστάσεις (επιφάνεια 500 τμ.) ναός του νομού Καρδίτσας, αποτελείται από τον κυρίως ναό, σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο, τετρακιόνιο τρουλωτό νάρθηκα-γυναικωνίτη δυτικά και τοξωτή στοά κατά μήκος της νότιας και δυτικής πλευράς. Ο ναός κατασκευάστηκε το 1811 ενώ το κωδωνοστάσιο που βρίσκεται νοτίως του ναού το 1876. Οι τοίχοι του κυρίως ναού, και του νάρθηκα κοσμούνται με τοιχογραφίες σε δύο στρώματα. Οι τοιχογραφίες του πρώτου στρώματος (διακονικό, βόρεια και νότια κεραία) χρονολογούνται μεταξύ του 1811 και 1835 ενώ το δεύτερο στρώμα καλύπτει όλο σχεδόν τον κυρίως ναό και χρονολογείται στα 1835. Η ζωγραφική αυτή έγινε από Σαμαριναίους ζωγράφους, όπως και στους άλλους ναούς του Παλαμά, τον Αγιο Αθανάσιο Χαντακλή και τον Αγιο Χαράλαμπο. Οι τοιχογραφίες του ανατολικού και του εξωτερικού τοίχου του νάρθηκα χρονολογούνται στο 1892 ενώ αυτές του νότιου τοίχου στο 1896. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού κατασκευάστηκε το 1833 και φέρει εικόνες του 1837.
Συντάκτης
Ελένη Τσιμπίδα, αρχαιολόγος