ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
H μονή από βορειοανατολικά
Η μονή του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στις ανατολικές υπώρειες των Αγράφων, πάνω από την έξοδο του Πορταϊκού προς τον Θεσσαλικό κάμπο. Ο ναός είναι το καθολικό της Μονής Αγίου Γεωργίου στο Μαυρομάτι Καρδίτσας γνωστής και ως Μονή Καραϊσκάκη. Η δεύτερη ονομασία οφείλεται στην σύνδεση του τόπου με τον ήρωα αυτό της Επανάστασης που κατά την επικρατέστερη εκδοχή γεννήθηκε το 1782, σε σπήλαιο που βρίσκεται κοντά στη μονή. Από το μοναστηριακό αυτό συγκρότημα σώζεται σήμερα μόνο το καθολικό. Σύμφωνα με υπάρχουσες ενδείξεις, ο ναός κτίσθηκε ή ανακαινίσθηκε στα τέλη του 16ου αι ή στις αρχές του 17ου αι. Πρόκειται για ναό μονόκλιτο, αθωνίτικου τύπου, καλυπτόμενο με χαμηλό τυφλό θόλο, στον ιδιαίτερο τύπο που ονομάσθηκε τύπος μονών της Πίνδου ή τύπος Καραϊσκάκη και επιχωριάζει στην περιοχή των Αγράφων. Ο κυρίως ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες του 1657, οι οποίες σήμερα διακρίνονται με δυσκολία λόγω της κακής κατάστασης διατήρησής τους. Εξωτερικά το καθολικό έχει ανακαινισθεί και ο νάρθηκας στη δυτική του πλευρά είναι μεταγενέστερος. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού χρονολογείται στα 1641 ενώ οι εικόνες του, που προέρχονται από παλιότερο τέμπλο, στα 1599-1602.
Συντάκτης
Σταυρούλα Σδρόλια, αρχαιολόγος