ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη του ναού από δυτικά
Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γελάνθη που σύμφωνα με επιγραφή κτίστηκε το 1813 ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο και δικιόνιο νάρθηκα-γυναικωνίτη στη δυτική πλευρά. Οι λιθόκτιστες αντηρίδες που παραλαμβάνουν τις ωθήσεις των τοίχων, κυρίως κατά μήκος της βόρειας και της δυτικής εξωτερικής πλευράς του ναού, είναι μεταγενέστερης κατασκευής. ΒΔ του ναού βρίσκεται κωδωνοστάσιο του 1882. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος κάλυψης του ναού που παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με αυτήν του ναού του Αγίου Αθανασίου - Ρούμ Παλαμά (1811). Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες του 1843, που έγιναν από Σαμαριναίους ζωγράφους. Αξιόλογο είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του, το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές του 19ου αι.
Συντάκτης
Ελένη Τσιμπίδα, αρχαιολόγος