ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη της μονής από νότια
Η Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου βρίσκεται σε μία ελατοσκέπαστη πλαγιά της Καράβας πάνω από το χωριό Βλάσι στο νομό Καρδίτσας. Ο χρόνος ίδρυσης της μονής είναι άγνωστος και ως terminus ante quem μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έτος 1639, οπότε εκδόθηκε το πρώτο από τα πατριαρχικά σιγίλλια που την αναγνωρίζουν ως σταυροπηγιακή μονή. Κτήτορες της μονής είναι ο Γεώργιος Σλουτσιάρης με τη γυναίκα του Στάμω και το γιό τους Κωνσταντίνο. Παράσταση των δύο ανδρών της γνωστής αυτής αρχοντικής οικογένειας περιλαμβάνεται στο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού. Από το μοναστηριακό συγκρότημα σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό. Πρόκειται για ένα μονόκλιτο αθωνίτικου τύπου ναό με τυφλό θόλο που εξέχει εξωτερικά ως τρουλοκαμάρα, ενώ στα δυτικά φέρει ευρύχωρο νάρθηκα κτισμένο στα 1662. Παλαιότερα υπήρχαν και δύο τοιχογραφημένα παρεκκλήσια, τα οποία κατέπεσαν πριν από το 1928. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του κυρίως ναού, όπως και του τέμπλου, φιλοτεχνήθηκε το 1644 από το εργαστήριο των δύο γνωστών στην περιοχή ζωγράφων που υπογράφουν με το όνομα Ιωάννης ο "ευτελής" και Ιωάννης. Oι τοιχογραφίες του νάρθηκα εκτελέστηκαν εκατό χρόνια αργότερα, το 1744.
Συντάκτης
Σταυρούλα Σδρόλια, αρχαιολόγος
 
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Σλουτζιάρης Γεώργιος "Γραμματικός" (17ος αι.)