ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη του ναού από νοτιοανατολικά
Ο ναός του Αγίου Ιωάνννου του Θεολόγου είναι χτισμένος 4 χλμ. νότια από το χωριό Παλιούρι του νομού Καρδίτσας. Γύρω από το ναό, ο οποίος υπήρξε καθολικό μονής, απλωνόταν το χωριό Αϊ-Γιάννης που η παρουσία του μαρτυρείται τουλάχιστον από την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά στη συνέχεια ερημώθηκε.

Ο ναός είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, σύνθετος τετρακιόνιος, τύπος που σπανίζει στη Θεσσαλία. Στη δυτική του πλευρά είναι προσκολλημένος νεώτερος ξυλόστεγος νάρθηκας. Το μνημείο φέρει πολλές επιδιορθώσεις και προσκτίσματα, που αλλοιώνουν την αρχική του μορφή, η οποία τοποθετείται στον 15ο αι. Σπαράγματα του αρχικού ζωγραφικού διακόσμου, παλαιολόγειας εποχής, σώζονται στο ιερό βήμα και στα εσωράχια των τόξων ενώ σε ορισμένα σημεία του ναού υπάρχει και μεταγενέστερο στρώμα τοιχογραφιών.
Συντάκτης
Ελένη Τσιμπίδα, αρχαιολόγος