ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμούκαι Τουρισμού
Εξωτερική άποψη ναού
Το καθολικό της Μονής Ταξιαρχών σε μικρή απόσταση από το Κάτω Τρίτος του δήμου Γέρας είναι το μοναδικό μοναστηριακό συγκρότημα των βυζαντινών χρόνων που διασώζεται στη Λέσβο. Είναι χτισμένο σε πλάτωμα στην κορυφή ενός ελαιόφυτου λόφου με εξαίρετη θέα προς τον κόλπο της Γέρας. Κεντρικά του χώρου σώζεται το καθολικό της μονής, ενώ γύρω του υπάρχουν τα ερειπωμένα κελιά και οι βοηθητικοί χώροι. Για τη μονή δεν έχουν διασωθεί γραπτές μαρτυρίες. Ο μικρός μονόχωρος ναός ανήκει στο τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδή με τρούλο. Η ανέγερση του ναού τοποθετείται στους ύστερους βυζαντινούς χρόνους. Για την τοιχοδομία του έχουν χρησιμοποιηθεί ντόπιοι ακατέργαστοι λίθοι διαφόρων μεγεθών. Στο εσωτερικό του σώζονται δύο στρώματα τοιχογραφικού διακόσμου. Οι περισσότερες από τις τοιχογραφίες χρονολογούνται στον 17ο αι. Δύο τμήματα του ξυλόγλυπτου τέμπλου του ναού εκτίθενται σήμερα στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μυτιλήνης. Από αυτά το πρώτο αποτελεί τμήμα επιστυλίου τέμπλου, στο οποίο εικονίζεται η Μεγάλη Δέηση, έργο του τέλους του 16ου αι. Το δεύτερο είναι ένα βημόθυρο, το οποίο χρονολογείται στον 18ο αι.
Συντάκτης
Πολυξένη Παπαμιχαήλ, αρχαιολόγος