ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© null, © 6η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων
Άποψη της τοξωτής γέφυρας
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη