ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με χρήση αγοράς (καταστήματα) στην πλατεία Καποδιστρίου του Άργους. Χτίστηκε το 1889 και πιθανολογείται ότι μελετήθηκε από τον αρχιτέκτονα Ε. Τσιλλέρ.

Η τυπολογία του ακολουθεί τη σταυροειδή διάρθρωση της τυπολογίας της Αγοράς, ενώ η μορφολογική του δομή είναι νεοκλασική. Αποτελεί ενιαίο κτίριο τριών κτιριακών τμημάτων, το οποίο στεγάζεται χωριστά με τετράρριχτες στέγες (τα δύο ακριανά) και δίρριχτες (τα μεσαία τμήματα).
 
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Τσίλλερ Ερνέστος