ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η κρήνη-δεξαμενή στο Γαράζο του νομού Ρεθύμνου αποτελεί αξιόλογο δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής, συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Μπροστά από την κρήνη υπάρχει ένας λιθόστρωτος δρόμος (καλντερίμι) που εκτείνεται σε μήκος 1.500 μ. Η κρήνη είναι λιθόκτιστη με ισόδομους λίθους. Στην ανωδομή της φέρει ένα λιθόκτιστο δωμάτιο που κατασκευάσθηκε για την εγκατάσταση της αντλιομηχανής, διαστάσεων 13Χ6 μ. σε κάτοψη και σε επαφή με την κρήνη.
Συντάκτης
Ειρήνη Μαγιάφα, αρχιτέκτων-μηχανικός