ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Αξιόλογο δείγμα της αρχιτεκτονικής των υδραγωγείων με τις βρύσες του 19ου αι., με επιδράσεις από την ενετοκρατία και την τουρκοκρατία. Είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του χώρου, την καθημερινή ζωή και τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.
Συντάκτης
Ειρήνη Μαγιάφα, αρχιτέκτων-μηχανικός