ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η ρωμαϊκή δεξαμενή, ένα από τα καλύτερα σωζόμενα μνημεία της Kαρπάθου, βρίσκεται στο Λευκό στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού. Η περιοχή, μολονότι δεν έχει συστηματικά ερευνηθεί, παρουσιάζει ξεχωριστό αρχαιολογικό ενδιαφέρον και σώζει αρχαιότητες όλων των ιστορικών περιόδων.

Η υπόγεια δεξαμενή είναι λαξευτή στο βράχο και αποτελείται από κεντρική ορθογώνια αίθουσα διαστάσεων 4X9 μ. με τρεις σειρές πεσσών. Στους πεσσούς στηρίζονται τέσσερις σειρές ορθογωνίων πλακών που σχηματίζουν την οροφή της. Στο εσωτερικό της αίθουσας οδηγεί κλίμακα στη νοτιοδυτική γωνία της. Στη βόρεια στενή και στην ανατολική μακριά πλευρά της ανοίγονται επτά συνολικά τυφλές στοές με θολωτή οροφή. Τα εσωτερικά τους τοιχώματα και η οροφή, όπως και τα τοιχώματα της κεντρικής αίθουσας, είναι επιχρισμένα με παχύ στρώμα υδραυλικού κονιάματος.

Η δεξαμενή, η οποία έχει θεωρηθεί και ως τάφος ή σιτοβολώνας, χρονολογείται πιθανώς στους ρωμαϊκούς χρόνους.

Ανατολικά της παραλίας του Λευκού και σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά της ρωμαϊκής δεξαμενής, στη θέση Πελεκητό, εμφανή είναι τα ίχνη αρχαίου λατομείου. Σε τμήμα του διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα (πιθανώς κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους) ορθογώνια δωμάτια και δεξαμενές. Παρόμοιες αρχαιότητες, όπως δωμάτια κτιστά ή λαξευτά στο βράχο, υπόγεια λαξευτή κατασκευή, ίσως δεξαμενή, σώζονται και στη θέση Pίζες, 500 μ. περίπου βορειότερα. Σε βραχώδες ύψωμα πάνω από τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, με θέα στα δυτικά παράλια του νησιού, διατηρείται πύργος, κτισμένος με ορθογώνιους και τραπεζοειδείς δόμους, κλασικής ή ελληνιστικής εποχής, και κοντά του υπόγειες λαξευτές δεξαμενές.
Συντάκτης
Βασιλική Πατσιαδά, αρχαιολόγος