ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου του Αίμονα είναι λιθόκτιστο, ψηλοτάβανο με τετράρριχτη στέγη από γαλλικά κεραμίδια. Έχει την τυπική κάτοψη των σχολείων της περιόδου του 1900, δηλαδή μία ορθογώνια αίθουσα διδασκαλίας με δωμάτιο δασκάλου-βιβλιοθήκη και χωλ εισόδου. Τα κουφώματα είναι ξύλινα, τα παράθυρα είναι ψηλόκορμα με τζαμιλίκια και ταμπλαδωτά εξώφυλλα. Το ταβάνι είναι ξύλινο από σανίδες πλάτους 0,15 εκ.