ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ενδιαφέρον δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής με νεοκλασική επίδραση στην μορφολογία των επιμέρους στοιχείων. Έχει κηρυχθεί το κτίριο με τον περιβάλλοντα χώρο.
Συντάκτης
Ειρήνη Μαγίαφα, αρχιτέκτων-μηχανικός